"TheywanttoincreasethenumberoftouristsinEurope."

Dịch:Họ muốn tăng số du khách ở châu Âu.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThanhLong1986

the number of + số ít cơ mà ????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hami1804
hami1804
  • 20
  • 15
  • 10

Không bạn ơi, số ít mà bạn nói đến là đối với động từ (singular verb), chứ the number of vẫn đi với danh từ số nhiều (plural noun).

  • The number of tourists is 15. → the number nói đến một con số (ở đây là con số 15), do đó động từ là số ít.
  • A number of tourists are visiting Vietnam. → a number dịch nôm na ra là "một vài, một số", tương tự some vậy đó.
4 năm trước

https://www.duolingo.com/DanTheStudy

tại, ở gì cũng được mà.Lỗi thật!!!!

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.