Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The children read books."

Dịch:Những đứa trẻ đọc những quyển sách.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trucdao2000

tại sao '' đứa trẻ đọc những cuốn sách'' lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hutanatu

"Trẻ em đọc những quyển sách" không đúng à?

3 năm trước