"The children read books."

Dịch:Những đứa trẻ đọc những quyển sách.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trucdao2000

tại sao '' đứa trẻ đọc những cuốn sách'' lại sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hutanatu

"Trẻ em đọc những quyển sách" không đúng à?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.