Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The men's shirts"

Dịch:Những chiếc áo của những người đàn ông

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhlang

"những cái áo của những người đàn ông", câu này cũng đúng so với đáp án.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hanoi.numi

Những cái áo của những người đàn ông vẫn sai!

3 năm trước