"The men's shirts"

Dịch:Những chiếc áo của những người đàn ông

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhlang

"những cái áo của những người đàn ông", câu này cũng đúng so với đáp án.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hanoi.numi

Những cái áo của những người đàn ông vẫn sai!

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.