"The men's shirts"

Dịch:Những chiếc áo của những người đàn ông

11/29/2014, 8:56:41 PM

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhlang

"những cái áo của những người đàn ông", câu này cũng đúng so với đáp án.

11/29/2014, 8:56:41 PM

https://www.duolingo.com/hanoi.numi

Những cái áo của những người đàn ông vẫn sai!

12/4/2014, 1:00:20 PM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.