Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She has a book."

Dịch:Cô ấy có một cuốn sách.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/binhyen1412

She is right

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenvietbac

Mới câu trước thì bảo là He has the book, không đc dùng a book, giờ câu này lại dùng a book không đc dùng the book là sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HongLinhTr

vì book chưa xác định.

3 năm trước