1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "They want tomato juice."

"They want tomato juice."

Dịch:Họ muốn nước ép cà chua.

November 30, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/SuaARMY1363

cà chua ép = ép cà chua mà !!!


https://www.duolingo.com/profile/nguyencay_vn

thêm chữ " ép" ở cuối là sai ................


https://www.duolingo.com/profile/minh704053

Sao nước ép cà chua là sai???


https://www.duolingo.com/profile/shaxler

Nước cà chua ép mới là đúng Vãi quá


https://www.duolingo.com/profile/shjnjchj1786

Nghe cứ như they want to mellow juice ~~


https://www.duolingo.com/profile/vnn1Tt

Nước ép cà chua mới đúng chứ

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.