https://www.duolingo.com/myanhuynh

Làm sao để speaking tốt đây mọi người ;(((

Làm sao để speaking tốt đây mọi người ;(((

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Để nói tốt thì phải nói nhiều, mạnh dạn nói, tốt nhất là tìm mọi cơ hội để nói với người bản xứ và nhờ người ta chỉnh lỗi phát âm giúp mình :)

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.