Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is her real mother."

Dịch:Bà ấy là mẹ thật sự của cô ấy.

3 năm trước

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lamyensam

Mình nghĩ "bà ấy là mẹ RUỘT của cô ấy" cũng có thể được chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Chưa chắc là mẹ ruột nha bạn, câu này dùng để khen người khác, mẹ ruột là biological mother ;)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LKhanh4
LKhanh4
 • 25
 • 517

Bà ay that su là Mẹ của cô ay ...cũng sai...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BaHunh
BaHunh
 • 20
 • 10

Giống bạn .có gì khác đâu

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/NamNguyenCong

"mẹ ruột" thì hay hơn chứ các mod ơi!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Câu đúng ngữ pháp và chuyển tải được đúng ngữ nghĩa quan trọng hơn câu nghe hay

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vannhiemc

Đây là phần mềm dùng để học tập, vì vậy dù phạm một lỗi nhỏ nhất cũng phải bắt. Mình nghĩ như thế mới tốt cho người học! Mình dịch "Bà ấy là mẹ ruột của cô ấy" và bị sai, nhưng vẫn rất vui.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SonBui5

Tối nghĩa quá: "cô ấy là mẹ thực của cô ấy".

2 năm trước