Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"No design?"

Dịch:Không có thiết kế ư ?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/jessiequach

không thiết kế?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huntersun

Cũng như bạn, bị mất điểm. :D

3 năm trước