"Ba mẹ của tôi đã ép tôi đi với họ ."

Dịch:My parents have forced me to go with them.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lulu0166

"my parents have obliged me to go with them" ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/THANHLN5

phải là cả 1 và 2. vì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn đều được dịch là "Đã"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynNgcNh

My parents pushed me to go with them cũng được mà -_-. Push cũng là ép, thúc đẩy mà .

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

sự khác nhau giữa Force và oblige. Force là bắt buộc ai đó làm một cái gì theo ý mà họ không mong muốn nhưng theo ý muốn của người nói. Còn oblige là: bắt ai đó làm theo 1 liệu pháp, 1 quy trình có sẵn, và theo quy định đàng hoàng. không theo chủ ý của người nói và người nghe.

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.