Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Is anybody home?"

Dịch:Có ai ở nhà không?

3 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trangluan

Pải là is anybody at home chứ, vd, lan is at home, sao home k co gioi tu gi đi truoc vậy,

3 năm trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

Home đọc như là hon

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VMinhDng3

Tai điếc hả?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuyenDang3

Tưởng là phải at home chứ?????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haducanh3

thế có ai ở nhà không thì sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VMinhDng3

Được

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/quangseo

nghe giống như có từ there

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vanhong102

có at vẫn đúng, mình thử rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VMinhDng3

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynThiTr10

Khó hiểu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hoaithuong1906

tại sao dịch có ai ở nhà ko???lại sai nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/daotuoihvtc

Máy không hiểu từ viết tắt "ko" đó bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VMinhDng3

Chắc là ấn nhầm vào từ gì đó mới sai như thế

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/starfive2
starfive2
  • 9
  • 7
  • 4
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2

Wrong

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VMinhDng3

Sai cái cc

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

có ai nhà không ? thiếu ở cũng có sao đâu mà sai. Fai cần thông minh chút đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LienDam1

Cơ mà nghe cứ như đag rao bán nhà á :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LienDam1

"Có ai nhà không" ng còn khó hiểu nói j máy -_-

3 năm trước