Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The box"

Dịch:Cái hộp

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NcsMnP

Ghi thành The bõ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocMien

Nghe âm cuối là "cờ" sao đây là "xờ" ta

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnThnhTru1

Đuôi là "ks" b ơi, nên xờ là đúng rồi

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Mình dịch cái hộp mà báo không chính xác rồi cho đáp án cũng : cái hộp! Là sao..?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Dịch cái thùng vẫn báo sai mà dịch cái hộp 2 lần nữa vẫn báo sai. Đáp án vẫn là cái hộp

1 năm trước