"The box"

Dịch:Cái hộp

November 30, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NcsMnP

Ghi thành The bõ

March 29, 2017

https://www.duolingo.com/NgocMien

Nghe âm cuối là "cờ" sao đây là "xờ" ta

May 12, 2017

https://www.duolingo.com/TrnThnhTru1

Đuôi là "ks" b ơi, nên xờ là đúng rồi

January 7, 2018

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Mình dịch cái hộp mà báo không chính xác rồi cho đáp án cũng : cái hộp! Là sao..?

August 10, 2017

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Dịch cái thùng vẫn báo sai mà dịch cái hộp 2 lần nữa vẫn báo sai. Đáp án vẫn là cái hộp

August 10, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.