Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She wants the cheese."

Dịch:Cô ấy muốn pho mát.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/datmasuto1619

Cô ấy muốn cái bánh pho mát ...sao lại không đúng nhỉ?

3 năm trước