"She wants the cheese."

Dịch:Cô ấy muốn pho mát.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/datmasuto1619

Cô ấy muốn cái bánh pho mát ...sao lại không đúng nhỉ?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.