Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"a woman"

Dịch:một người phụ nữ

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenxuanhung96

một cô gái

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maumaupr

1 người phụ nữ

3 năm trước