"Nó là một xu hướng hay ."

Dịch:It is a good trend.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kanu17

my answer was: it is a good tendency. it is the same meaning with "trend"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thesun288

I like To say nice trend more than another way

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/zhunlk

tendency = inclination = trend.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ace972381

Nice trend ??

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/sanyoloto

it is a trend well

4 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.