"Nó là một xu hướng hay ."

Dịch:It is a good trend.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kanu17

my answer was: it is a good tendency. it is the same meaning with "trend"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/zhunlk

tendency = inclination = trend.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ace972381

Nice trend ??

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.