Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một xu hướng hay ."

Dịch:It is a good trend.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kanu17

my answer was: it is a good tendency. it is the same meaning with "trend"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/zhunlk

tendency = inclination = trend.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ace972381

Nice trend ??

3 tuần trước