"She is a little girl."

Dịch:Cô ấy là một cô gái nhỏ.

4 năm trước

26 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luanday
luanday
 • 25
 • 25
 • 974

cô ấy là một bé gái mà sai chỗ nào

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danghienanh

Cô ấy là một con bé. SAI SAO

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ly-Truc

"Cô ấy" đúng, "cô ta" sai??? Duolingo sửa gấp lỗi này để giảm ức chế cho bạn học. Chân thành

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lhuygiabao

Thùy Anh ơi câu ngộ thế!

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/haphuong5a3vas

Cô ta cũng đúng mà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 237

Đáp án "Cô ấy là một cô bé" nên được chấp nhận.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaoDuyNguy

Cô ta là một cô gái nhỏ, sai chổ nào, dịch càng ngày càng chán

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhphongstyle

Cô ta??? Sai là sao, bổ sung đáp án đi ad ơi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BichQuyen92

cô ta # cô ấy chỗ mô??????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhuy9789

dịch "she" là cô ta mà lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtuyennt

Đọc rõ hơn tí nữa .khó nghe quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhvc
minhvc
 • 14
 • 10

little girl = bé gái hay hơn là cô gái nhỏ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynTrMy613757

Đây không phải là tiếng Anh chấp nhận theo nghĩa đó. Nếu theo như bạn nói thì bạn thử dịch câu ''my phone '' ra đi. Chẳng nhẽ lại là của tôi điện thoại à?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/qmp826

Cô ấy là một cô gái nhỏ nhưng vẫn sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThyAnh767378

Lớn rồi còn ăn hiếp nhỏ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThyAnh767378

Đien

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhAnhss1

Sao lại có thêm nhỏ nữa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 237

Vì có "little".

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhoaNguyn725068

Haic

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/quang1601

Sát nghĩa quá

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyNguyn245057

Lần đầu thiếu chữ nhỏ sai. Lần hai thiếu chữ cô sai

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/haith8

Èo, bản dịch chán quá nhỉ? cô ta là một cô gái nhỏ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dtlam1

Leul

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lhuygiabao

Bổ sung di Dou

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/mituot922588

Cô ấy là một cô gái mà cũng sai là sao ?????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 237

"Little girl" chứ không phải "girl" nha bạn.

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.