Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is a little girl."

Dịch:Cô ấy là một cô gái nhỏ.

3 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ly-Truc

"Cô ấy" đúng, "cô ta" sai??? Duolingo sửa gấp lỗi này để giảm ức chế cho bạn học. Chân thành

3 năm trước

https://www.duolingo.com/danghienanh

Cô ấy là một con bé. SAI SAO

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/lhuygiabao

Thùy Anh ơi câu ngộ thế!

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/haphuong5a3vas

Cô ta cũng đúng mà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoDuyNguy

Cô ta là một cô gái nhỏ, sai chổ nào, dịch càng ngày càng chán

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhphongstyle

Cô ta??? Sai là sao, bổ sung đáp án đi ad ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BichQuyen92

cô ta # cô ấy chỗ mô??????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhuy9789

dịch "she" là cô ta mà lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtuyennt

Đọc rõ hơn tí nữa .khó nghe quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/qmp826

Cô ấy là một cô gái nhỏ nhưng vẫn sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/luanday
luanday
 • 25
 • 25
 • 854

cô ấy là một bé gái mà sai chỗ nào

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhAnhss1

Sao lại có thêm nhỏ nữa

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

Vì có "little".

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhoaNguyn725068

Haic

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 126

Đáp án "Cô ấy là một cô bé" nên được chấp nhận.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/quang1601

Sát nghĩa quá

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/HuyNguyn245057

Lần đầu thiếu chữ nhỏ sai. Lần hai thiếu chữ cô sai

1 tuần trước

Thảo luận liên quan