Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is a little girl."

Dịch:Cô ấy là một cô gái nhỏ.

3 năm trước

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ly-Truc

"Cô ấy" đúng, "cô ta" sai??? Duolingo sửa gấp lỗi này để giảm ức chế cho bạn học. Chân thành

3 năm trước

https://www.duolingo.com/luanday
luanday
 • 25
 • 25
 • 918

cô ấy là một bé gái mà sai chỗ nào

1 năm trước

https://www.duolingo.com/danghienanh

Cô ấy là một con bé. SAI SAO

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/lhuygiabao

Thùy Anh ơi câu ngộ thế!

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/haphuong5a3vas

Cô ta cũng đúng mà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoDuyNguy

Cô ta là một cô gái nhỏ, sai chổ nào, dịch càng ngày càng chán

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhphongstyle

Cô ta??? Sai là sao, bổ sung đáp án đi ad ơi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BichQuyen92

cô ta # cô ấy chỗ mô??????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhuy9789

dịch "she" là cô ta mà lại sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 186

Đáp án "Cô ấy là một cô bé" nên được chấp nhận.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/thanhtuyennt

Đọc rõ hơn tí nữa .khó nghe quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhvc
minhvc
 • 14
 • 10

little girl = bé gái hay hơn là cô gái nhỏ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynTrMy613757

Đây không phải là tiếng Anh chấp nhận theo nghĩa đó. Nếu theo như bạn nói thì bạn thử dịch câu ''my phone '' ra đi. Chẳng nhẽ lại là của tôi điện thoại à?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/qmp826

Cô ấy là một cô gái nhỏ nhưng vẫn sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhAnhss1

Sao lại có thêm nhỏ nữa

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 186

Vì có "little".

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhoaNguyn725068

Haic

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/quang1601

Sát nghĩa quá

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyNguyn245057

Lần đầu thiếu chữ nhỏ sai. Lần hai thiếu chữ cô sai

2 tháng trước

Thảo luận liên quan