Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is a little girl."

Dịch:Cô ấy là một cô gái nhỏ.

1
3 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ly-Truc

"Cô ấy" đúng, "cô ta" sai??? Duolingo sửa gấp lỗi này để giảm ức chế cho bạn học. Chân thành

3
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/danghienanh

Cô ấy là một con bé. SAI SAO

3
Trả lời8 tháng trước

https://www.duolingo.com/lhuygiabao

Thùy Anh ơi câu ngộ thế!

3
Trả lời7 tháng trước

https://www.duolingo.com/haphuong5a3vas

Cô ta cũng đúng mà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoDuyNguy

Cô ta là một cô gái nhỏ, sai chổ nào, dịch càng ngày càng chán

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhphongstyle

Cô ta??? Sai là sao, bổ sung đáp án đi ad ơi

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/BichQuyen92

cô ta # cô ấy chỗ mô??????????

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhuy9789

dịch "she" là cô ta mà lại sai

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtuyennt

Đọc rõ hơn tí nữa .khó nghe quá

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/qmp826

Cô ấy là một cô gái nhỏ nhưng vẫn sai

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/luanday
luanday
 • 25
 • 25
 • 847

cô ấy là một bé gái mà sai chỗ nào

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhAnhss1

Sao lại có thêm nhỏ nữa

0
Trả lời8 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 119

Vì có "little".

0
Trả lời2 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhoaNguyn725068

Haic

0
Trả lời6 tháng trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 119

Đáp án "Cô ấy là một cô bé" nên được chấp nhận.

0
Trả lời2 tháng trước

https://www.duolingo.com/quang1601

Sát nghĩa quá

0
Trả lời1 tuần trước

https://www.duolingo.com/HuyNguyn245057

Lần đầu thiếu chữ nhỏ sai. Lần hai thiếu chữ cô sai

0
Trả lời5 ngày trước

Thảo luận liên quan