"Ourshirts"

Dịch:Những chiếc áo của chúng tôi

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HuynHuynNg

Những cái áo của chúng ta cũng được mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/EdwardDonatello

'chung ta' sao lai khong duoc?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.