"Η κατάσταση είναι χειρότερη από όσο νόμιζα."

Μετάφραση:The situation is worse than I thought.

πριν από 4 χρόνια

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.