"Η κατάσταση είναι χειρότερη από όσο νόμιζα."

Μετάφραση:The situation is worse than I thought.

November 30, 2014

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.