"Tôi có một máy vi tính cá nhân."

Dịch:I have a personal computer.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngocmai26795

khi nào dùng "private" và "personal" vậy. Bạn nào biết chỉ cho mình với. Cảm ơn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenphupn

Mình cũng đang thắc mắc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

Private là dạng riêng tư, bí mật, ví dụ bạn hai bạn nói chuyện riêng, hay nói thầm chẳng hạn, chỉ có 2 bạn biết. Còn personal là cá nhân nhưng được công khai, ví dụ có câu personal object là vật dụg cá nhân, thứ bạn có ai cũng biết, nhưng nó thuộc về chỉ cá nhân bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/caochien

I have a PC

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.