"Anh ấy là cậu bé."

Dịch:He is the boy.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/RainBairn

Sao lại là the boy mà k phải a boy ta?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.