Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy là cậu bé."

Dịch:He is the boy.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/RainBairn

Sao lại là the boy mà k phải a boy ta?

3 năm trước