"Nó là cái gì vậy?"

Dịch:What is it?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/agajn29

what is this sao không đc ta

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thiennguyentai

Data base như kít :v

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.