https://www.duolingo.com/profile/quockhuongftu

Kinh nghiệm lên LV

Cho mình hỏi làm sao để biết còn cần bao nhiêu kinh nghiệm để lên level

December 1, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Chủ yếu ở đây là bạn cứ học và luyện tập nhiều, khi nào đủ điểm tích lũy để lên level thì tự khắc sẽ được lên, bạn xem ở đây để tham khảo thêm

Level - Số XP cần để đạt mức level tương ứng

1 - 0

2 - 60

3 - 120

4 - 200

5 - 300

6 - 450

7 - 750

8 - 1,125

9 - 1,650

10 - 2,250

11 - 3,000

12 - 3,900

13 - 4,900

14 - 6,000

15 - 7,500

16 - 9,000

17 - 10,500

18 - 12,000

19 - 13,500

20 - 15,000

21 - 17,000

22 - 19,000

23 - 22,500

24 - 26,000

25 - 30,000

December 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Hiện bạn đang ở level 8 thì cần 525 XP để lên level 9 :)

December 1, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.