Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There is no such number."

Dịch:Không có số nào như vậy.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quockhuongftu

mình dịch là không có số như vậy cũng đúng mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hailongzz

Không có số như thế này

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuDieuNgu

Nếu dùng: there is no same number thì đúng không ạ?

1 năm trước