"Thereisnosuchnumber."

Dịch:Không có số nào như vậy.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quockhuongftu

mình dịch là không có số như vậy cũng đúng mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hailongzz

Không có số như thế này

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuDieuNgu

Nếu dùng: there is no same number thì đúng không ạ?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.