Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She reached her objective."

Dịch:Cô ấy đã đạt được mục tiêu của cô ấy.

3 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TUANKT18

cô ta = cô ấy : khác nhau đâu ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 159

Cô ấy đã với tới mục tiêu của mình.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HaPham999238

Ko sai, dat duoc # voi toi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/xuna111
xuna111
 • 15
 • 173

Có sai

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/_.Gemini._

cô ta đã đạt được mục tiêu của bản thân.tại sao sai???????????????????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trungcfd

I reached my objective

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chinh_duong

cô ta với cô ấy. phầm mềm này vẫn máy móc lắm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trang472663

Kho thế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocanhLy1

dùng " She achived her objective " cũng được phải không nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khnh623768

Chỉ có thiếu chữ mà cho sai. Ức chế

1 năm trước