Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"một người phụ nữ và một quả táo"

Dịch:a woman and an apple

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuonghuynh2403

a woman and an apple

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BROOCH1

A WOMAN AND AN APPLE

3 năm trước

https://www.duolingo.com/haha_45

sffdf

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hatorisNguyen

??????????

3 năm trước