"một người phụ nữ và một quả táo"

Dịch:a woman and an apple

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuonghuynh2403

a woman and an apple

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BROOCH1

A WOMAN AND AN APPLE

4 năm trước

https://www.duolingo.com/haha_45

sffdf

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hatorisNguyen

??????????

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.