Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thiết kế một chiếc áo."

Dịch:I design a shirt.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Anhkhoa454600

Mọi người cùng nhau sai hihi

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/quangna3

I design a clothing sao lại sai nhỉ

4 tháng trước