"Tôi thiết kế một chiếc áo."

Dịch:I design a shirt.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Anhkhoa454600

Mọi người cùng nhau sai hihi

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/quangna3

I design a clothing sao lại sai nhỉ

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.