Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Each ship has a captain."

Dịch:Mỗi con tàu có một thuyền trưởng.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangtuanduong

mỗi một con tàu có một thuyền trưởng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mnZDy7

mỗi một con tàu thì đều có thuyền trưởng???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thu278978

"Mỗi chuyến tàu có một thủy thủ" cũng đc chấp nhận chứ

10 tháng trước