https://www.duolingo.com/profile/TuyetTN92

Duolingo có nguồn học Tiếng Nhật miễn phí không?

December 2, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Hiện tại thì chưa có, nhưng trong tương lai Duolingo sẽ dành thời gian xây dựng khóa học này

December 2, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.