https://www.duolingo.com/TuyetTN92

Duolingo có nguồn học Tiếng Nhật miễn phí không?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Hiện tại thì chưa có, nhưng trong tương lai Duolingo sẽ dành thời gian xây dựng khóa học này

4 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.