"Hepresentshisidea."

Dịch:Anh ta trình bày ý kiến của mình.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhthu_uel

Anh ấy trình bày ý kiến của anh ấy

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.