Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He presents his idea."

Dịch:Anh ta trình bày ý kiến của mình.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhthu_uel

Anh ấy trình bày ý kiến của anh ấy

3 năm trước