Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn cho họ thấy con chó."

Dịch:You show them the dog.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DngRui

Khá là khó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungPhamV

Mình viết " you show them the dog" và đã đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhAlpenliebe

mình viết you let them see the dog =))))

3 năm trước