Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đứa trẻ thấy người đàn ông."

Dịch:The child sees the man.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DngRui

The man dùng khi nào và the men dùng khi nào????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hotungpian

The man dùng số ít. The men dùng số nh

3 năm trước