"Đứa trẻ thấy người đàn ông."

Dịch:The child sees the man.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DngRui

The man dùng khi nào và the men dùng khi nào????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hotungpian

The man dùng số ít. The men dùng số nh

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.