"I have one more postcard to write."

Dịch:Tôi có một bưu thiếp nữa để viết.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lovallothers
 • 22
 • 22
 • 20
 • 14
 • 9

câu này có dạng have .... to ....( Phải ) . Câu trên đúng ra phải dịch là " Tôi có một bưu thiếp nữa phải viết " mới đúng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
 • 25
 • 25
 • 23
 • 9
 • 6
 • 5

'Have to' (phải) luôn đi liền chứ không tách ra vậy nha bạn. Câu này không mang nghĩa như bạn nói.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.