Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi nấu một bữa tối truyền thống."

Dịch:We cook a traditional dinner.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VinhQuang6

bữa tối

3 năm trước