Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You are going to break the window."

Dịch:Bạn sẽ phá vỡ cửa sổ.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Bạn sẽ làm bể cửa sổ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

ok ^^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hebrewin3

You are going to break the window and your mom will break you.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/daoson12

Bạn sẽ làm hỏng cửa sổ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/FANNAKROTH

óc chó chó chó

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thienquangloc

Bạn sẽ làm hỏng cửa sổ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/alexleevn

bạn sẽ làm hỏng cái cửa sổ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhKhoa008

Cái lờ gì đây? Bạn sẽ phá vỡ cửa sổ?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dangnguyeen

Theo mình biết going to dùng cho một kế hoạch trước thời điểm nói. Vậy câu này là trước thời điểm nói hay là suy nghĩ có khi bắt đầu nói vậy?

6 tháng trước