Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi là một người nữ."

Dịch:I am a woman.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhtri2005vn2

I am a lady có được ko nhỉ

3 năm trước