"Tôi là một người nữ."

Dịch:I am a woman.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MiTiBAM

I am a lady có được ko nhỉ

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.