Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã thấy thứ tệ nhất."

Dịch:I saw the worst thing.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhquangt3

I have saw the worst thing Có được không các bạn

5 tháng trước