"Tôi đã thấy thứ tệ nhất."

Dịch:I saw the worst thing.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhquangt3

I have saw the worst thing Có được không các bạn

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.