Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nobody speaks to me."

Dịch:Không ai nói với tôi.

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

Không ai nói đến tôi, sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buitruongson02

to là với không phải đến nha bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

Cảm ơn bạn, có lẽ tùy ngữ cảnh mà dịch từ "to".

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dangthanhbinh29

" không ai nói cho tôi" sao lại sai nhỉ??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ndanghung

Chẳng ai nói với tôi >sai :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GiangLibra

hông người nào noi với tôi mà sai?!!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HiNguyn91683

bạn nên dùng từ phổ thông trong văn viết

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhTn5

Không có người nói chuyện vs tôi.sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/haiha104425

Why????????????.??????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lala300034

sao dùng speak thêm s vậy mọi người ới

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trantrang67474

Nobody speaks to me

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrngThnh7

bjj

1 năm trước

https://www.duolingo.com/impossible4

Mình rất ko biết khi nào dùng "to", khi nào dùng "for". Hiuhiu

1 năm trước