"Con chim thì ở trong vườn."

Dịch:The bird is in the garden.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhlong1122

ở đây không nên dùng "thì". Khóa học dành cho người đã rành tiếng Việt mà, chỉ có cho người mới học thì mới có thể để chữ "thì" được thôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuaVua100

On the beach. In the garden. Quy luật dùng in on thế nào nhỉ mọi người?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangNguyen66

Chưa chắc??

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/tu_coi_123
tu_coi_123
  • 17
  • 7
  • 2
  • 2
  • 53

chuan . cho tui lingot di

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.