Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They have apples."

Dịch:Họ có những quả táo.

0
3 năm trước

5 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/Tinhte

Họ có nhiều quả táo thì khác gì nhỉ?

24
3 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

''they have many apples'' thế đúng hơn

3
62 năm trước

https://www.duolingo.com/Tinhte

Họ có nhiều quả táo thì khác gì nhỉ?

24
3 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

''they have many apples'' thế đúng hơn

3
62 năm trước

https://www.duolingo.com/Tinhte

Họ có nhiều quả táo thì khác gì nhỉ?

24
3 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

''they have many apples'' thế đúng hơn

3
62 năm trước