"Μίλησα σε κάποιον άλλο."

Μετάφραση:I talked to someone else.

December 2, 2014

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/jeanprendiville

How would you translate " I spoke with someone else", μίλησα με κάποιον άλλο?

December 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Acrosoph

Yes, you would, although I personally believe they should both be included here and am reporting it accordingly.

January 10, 2015
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.