"Nếu bạn ăn bữa trưa của tôi, tôi ăn bữa tối của bạn."

Dịch:If you eat my lunch, I eat your dinner.

December 3, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/iHuNguyn

Nếu bạn ăn bữa trưa của tôi tôi biến bạn thành buổi tối :))

June 7, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Yllix

Như kiểu ăn miếng trả miếng như thế á:)))))))))))))))


https://www.duolingo.com/profile/hainguyen420362

Câu này khó quá. Đổi câu khác được không


https://www.duolingo.com/profile/phanchinh4

Trả lời đúng mà cho sai f

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.