"Bộ phim của anh ấy đã thắng một giải thưởng."

Dịch:His film won an award.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/greenviptrh

Prize ko dc sao bạn

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.