Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/nguyetkute

Thắc mắc

Tại sao mình chỉ học cơ bản 1, cơ bản 2, đến phần cụm từ thôi vậy không thể học được các phần sau

3 năm trước

0 Nhận xét