"Nó là một thỏa thuận tốt ."

Dịch:It is a good agreement.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tnqvuong

Tôi dịch "it is a good deal", tôi nghĩ nên được chấp nhận, vì người Mỹ khi họ thỏa thuận điều gì đó, có vẫn dùng từ deal.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 21
  • 6
  • 6
  • 3

Người ta vẫn dùng "good deal" hơn ;)

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.