Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một thỏa thuận tốt ."

Dịch:It is a good agreement.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tnqvuong

Tôi dịch "it is a good deal", tôi nghĩ nên được chấp nhận, vì người Mỹ khi họ thỏa thuận điều gì đó, có vẫn dùng từ deal.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 11

Người ta vẫn dùng "good deal" hơn ;)

2 năm trước