"Bạn đã nhìn vào đâu thế?"

Dịch:Where did you look?

4 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VoTanNguyen

Where did you see không đúng à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ht9xtk
ht9xtk
  • 21
  • 61

câu này mình không hiểu. tại vì bạn đã nhìn vào đâu giống như bạn đã nhìn cái gì vậy. sử dụng "Where did you look" có vẻ là "bạn đã nhìn ở đâu". các bác giải thích giúp em với đi ạ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/AimiYang

mình cũng nghĩ vậy, mình dùng what did you look?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuvnl
thuvnl
  • 24
  • 16
  • 2

"Where did you look at" = "bạn đã nhìn vào đâu", trong các từ cho sẵn không có từ "at"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhNguye910014

Mk dung.where did you see bi sai.mk moi hoc cung ko hieu lam.co ai giai thich dum mk khi nao dung look con khi nao dung see dc ko a.cam on

1 năm trước

https://www.duolingo.com/baotuyet125

câu này khá hiểm

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

look = see nên câu where did you see vẫn đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LMinh199558

Where did you look at? mới đúng!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Trangvuhuyen

kiểu j ý

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungPetMrTe

where did you look??? bạn đã nhìn ở đâu?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmVnThch1

Hãy tìm hiểu khi nào thì see khi nào thì look nhé các bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

đúng ra nên: where did you look at? look không không có rõ ràng bằng look at

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/hoanangyeu

làm sao để sử dụng đúng "look" trong khi tôi nghĩ là 'looked"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrungPetMrTe

trong câu đã có did rồi b, chia V một chỗ nhé!

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.