Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Miếng bọt biển đang ở trên bàn."

Dịch:The sponge is on the table.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NgocAnh98abc

desk với table khác gì nhau

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Daniel_Luong

desk là cái bàn làm việc, table là cái bàn chung chung không nói cụ thể nhé bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kill_dog

Tại sao có "the" ở đây ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/jayden4848

"cái bàn" thì table và desk đều đúng mới phải.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/draker123

jjkhhkljlk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/l.t.ngoc29

What! Really?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 941

the sponge is on top of the table. (có được không nhỉ)

8 tháng trước