Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ông ấy sáu mươi tuổi."

Dịch:He is sixty.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phamluutantai1

noi chung la dung

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trunghieuph

tại sao dịch là: he is sixty year old lại sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tntrng10

vì phải ghi là he is sixty years old

11 tháng trước