"Είναι απολύτως φυσιολογικό."

Μετάφραση:It is perfectly normal.

πριν από 4 χρόνια

3 σχόλια


https://www.duolingo.com/jeanprendiville

It is completely natural?

πριν από 4 χρόνια

https://www.duolingo.com/makmar
makmar
  • 17
  • 15
  • 11
  • 8
  • 7

Why ask? You are the native here. :-)

πριν από 4 χρόνια

https://www.duolingo.com/jeanprendiville

Yes but you are the boss! A very nice boss too! So I was simply asking would you like to accept it.

πριν από 4 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.