"Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νερό."

Μετάφραση:We currently do not have water.

πριν από 4 χρόνια

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/jeanprendiville

The second possible answer given "We at this moment have not any water" sounds like Google translate, it is very clumsy English, the normal phrase is "At this moment we do not have water", which was not accepted. The best English translation would be " Right now ( or just now) we do not have water."

πριν από 4 χρόνια
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.